ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ http://eaas.gr/category/anakoinoseis en ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ http://eaas.gr/news/paratherismos-sto-kaay-ag-andrea <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ </span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><strong><em><u>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. </u></em></strong></p> <p align="center"><strong><em><u>ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2021</u></em></strong></p> <p align="center"> </p> <p><em>     Γνωρίζεται στα Μέλη της  Ε.Α.Α.Σ., τα παρακάτω που αφορούν στην υποβολή των Αιτήσεων Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, για το έτος 2021 :</em></p> <p> </p> <p><em>            Εντός του Μαρτίου εκτιμάται ότι θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής των σχετικών Αιτήσεων Παραθερισμού. </em></p> <p> </p> <ul style="list-style-type:square;"><li><em>eaas</em><em>.</em><em>gr</em><em>και ειδικότερα στην θέση <strong>ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ</strong>. Εκτιμώμενος χρόνος ανάρτησης σχετικής Ανακοίνωσης, από το τέλος Φεβρουαρίου 2021 και μετά. </em></li> </ul><p>  </p> <p>             <em>Η Ένωση στα πλαίσια της αναβάθμισης του συστήματος υποβολής των Αιτήσεων Παραθερισμού, προς διευκόλυνση των μελών της, εξαιτίας του συνεχιζόμενου προβλήματος μετακινήσεων λόγω των υγειονομικών μέτρων, καταβάλει προσπάθειες ώστε, αφενός να δημιουργηθεί μηχανογραφική εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων Παραθερι-σμού και αφετέρου, να λειτουργήσει ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής σχετικών ερωτημάτων περί του παραθερισμού, κατά τα περσινά πρότυπα.</em></p> <p> </p> <p>                                                                                                                   </p> <p> </p> <p> </p> <p align="right"><em>ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΑΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ</em></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 01/21/2021 - 07:47</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2021-01/eaas_logo_3.jpg?itok=9Yc16wmM" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=603&amp;2=comment&amp;3=comment" token="1e7ee178"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Thu, 21 Jan 2021 12:47:37 +0000 desmosekdoseis 603 at http://eaas.gr ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ http://eaas.gr/news/lesche-katadromeon-kai-ierolochiton <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center" style="margin-left:18pt;"><strong>ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ</strong></p> <p> </p> <ul><li><strong>Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 (Πρόσκληση και εναλλακτικές).</strong></li> </ul><p> </p> <ul style="list-style-type:circle;"><li>Προγραμματίζεται <strong>καλώς εχουσών των συνθηκών σχετικά με την </strong><strong>COVID</strong><strong>-19 για την 1η ή εναλλακτικά την 8η Μαρτίου 2021</strong>σε αίθουσα της ΕΑΑΣ/Χαριλάου Τρικούπη 18Α (σύμφωνα με τις προβλέψεις καταστατικού και την επικείμενη λήξη της θητείας του ΔΣ, το εορτολόγιο κλπ.).</li> <li>Θέματα ημερησίας διατάξεως:</li> <li>Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας - Εφορευτική επιτροπή).</li> <li>Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.</li> <li>Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2020.</li> <li>Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021.</li> <li>Λοιπά θέματα.</li> <li>Αρχαιρεσίες.</li> <li>Αναμένεται η κυβερνητική απόφαση που θα σχετίζεται με την όλη επιδημιολογική κατάσταση την συγκεκριμένη περίοδο προ και μέχρι την ΓΣ και τα τυχόν περιοριστικά μέτρα. <em>Σε κάθε περίπτωση αναμένονται οδηγίες από την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο φορέα σχετικά με τις συνελεύσεις και ειδικά των σωματείων των οποίων λήγει η θητεία των ΔΣ και συνεπάγονται και αρχαιρεσίες.</em></li> <li>Σε <strong>περίπτωση ρητής απαγόρευσης</strong>θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση.</li> <li>Σε <strong>περίπτωση μερικής χαλαρώσεως των μέτρων</strong>περί συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους κλπ, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Λέσχης/Μαυρομιχάλη 15 και θα ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το καταστατικό και την ερμηνεία του διαδικασίες περί ψηφοφορίας με εξουσιοδοτήσεις κλπ., με την παρακάτω διαδικασία και παραδοχές:</li> <li>Ελάχιστος αριθμός παρόντων:</li> <li>Πρόεδρος ΓΣ, εφορευτική επιτροπή και υποψήφιοι.</li> <li>Διεξαγωγή ψηφοφορίας.</li> <li>Αποστολή εξουσιοδοτήσεων προς τους παραπάνω αναφερομένους ως τους δυνητικά κατ’ ελάχιστον παρόντες. </li> <li>Σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως. </li> <li>Λοιπά, όπως η συνήθης διαδικασία.</li> <li><strong>Δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη μας.</strong></li> </ul><p align="center" style="margin-left:18pt;">Για το Διοικητικό Συμβούλιο, </p> <p align="center" style="margin-left:18pt;"> </p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:284px;"> <p align="center">ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ</p> <p align="center"> </p> </td> <td style="width:284px;"> <p align="center">ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</p> </td> </tr><tr><td style="width:284px;"> <p align="center">Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης</p> </td> <td style="width:284px;"> <p align="center">Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος</p> </td> </tr></tbody></table><div style="clear:both;"> </div> <p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 01/21/2021 - 07:31</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2021-01/eaas_logo_2.jpg?itok=eFe_e7k3" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=602&amp;2=comment&amp;3=comment" token="bf476596"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Thu, 21 Jan 2021 12:31:10 +0000 desmosekdoseis 602 at http://eaas.gr Η Ε.Α.Α.Σ. στον αγώνα για τα αναδρομικά http://eaas.gr/news/e-eaas-ston-agona-gia-ta-anadromika <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Η Ε.Α.Α.Σ. στον αγώνα για τα αναδρομικά</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2 align="center"><strong>Η Ε.Α.Α.Σ. στον αγώνα για τα αναδρομικά</strong></h2> <p>Την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, έξω από το ΣτΕ, μετέβη αντιπροσωπία των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΣ, αποτελούμενη από τον Αντγο ε.α. Κουτρή Σταύρο (Πρόεδρο ΔΣ/ΕΑΑΣ), τον Υπτγο ε.α. Δεβούρο Ιωάννη (Αντιπρόεδρο ΔΣ/ΕΑΑΣ), τον Αντγο ε.α. Σκαρμαλιωράκη Κωνσταντίνο (Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ) και τους εντολοδόχους δικηγόρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) και του Συντονιστικού των τριών (3) Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑ), κ. Καρανίσα Αναστασία και κ. Κοντό Βασίλειο, προκειμένου να κατατεθεί η απαιτούμενη δήλωση παράστασης καθώς και λοιπά έγγραφα, εν όψει της συζήτησης που έγινε την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021.<br /><br /> Η δήλωση παράστασης αφορά την αίτηση ακύρωσης της υπ' αριθμ. Φ11321/37311/1610/2020, ΦΕΚ 4536/Β'/14 - 10 - 2020, Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο " Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημόσιου τομέα", που είχε κατατεθεί στο ΣτΕ την 07 Δεκ 2020.<br /><br /> Η Ε.Α.Α.Σ. συμβολικά, δια της αυτοπροσώπου παρουσίας, και ουσιαστικά, με τη συνεργασία με τις άλλες Ενώσεις Αποστράτων, αναλαμβάνοντας ορθές νομικές πρωτοβουλίες, συνεχίζει τον δίκαιο αγώνα των Αποστράτων Αξιωματικών για τα αναδρομικά.</p> <img alt="621" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d4b98765-e1a3-4be0-b2e4-5acb99988494" src="/sites/default/files/inline-images/P1010621.jpg" class="align-center" /><img alt="628" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f4ca9abf-0c03-49ef-8213-008feae87f8a" src="/sites/default/files/inline-images/P1010628.jpg" class="align-center" /><p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 01/18/2021 - 02:37</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2021-01/P1010621.jpg?itok=sUb3FTzf" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=601&amp;2=comment&amp;3=comment" token="877ceee5"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Mon, 18 Jan 2021 07:37:28 +0000 desmosekdoseis 601 at http://eaas.gr Τέλος στο Λήθαργο http://eaas.gr/news/telos-sto-lethargo <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Τέλος στο Λήθαργο</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2 align="center"><strong>Τέλος στο Λήθαργο</strong></h2> <p> </p> <p>Επιτέλους ξυπνήσαμε και  άρχισε η υλοποιήση του ανακοινωθέντος εξοπλιστικού προγράμματος, για κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. <br /> Η Ε.Α.Α.Σ. εκφράζει την ικανοποίηση των μέλων της για την ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία που στήριξε την απόφαση να προμηθευτεί η χώρα μας 18 μαχητικά αεροσκάφη Rafale, των οποίων τα φτερά θα αγκαλιάσουν τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας και τα όπλα τους θα προστατεύσουν την Ελλάδα από κάθε επιβουλή. <br /> Η ειρήνη διατηρείται με σοβαρή αποτροπή και η αποτροπή κτίζεται με την ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων.</p> <p> </p> <p align="right">Δ.Σ. Ε.Α.Α.Σ.</p> <p> </p> <p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 01/18/2021 - 02:20</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2021-01/eaas_logo_1.jpg?itok=IKKhStbj" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=599&amp;2=comment&amp;3=comment" token="e280d914"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Mon, 18 Jan 2021 07:20:07 +0000 desmosekdoseis 599 at http://eaas.gr Άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης στην ανακοίνωση της ΕΑΑΣ http://eaas.gr/news/amese-antidrase-tes-kyberneses-sten-anakoinose-tes-eaas <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης στην ανακοίνωση της ΕΑΑΣ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ</strong></p> <p><strong>ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ”</strong></p> <p> </p> <p><strong>Σε συνέχεια της ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 7 Ιαν 2021 ο πρόεδρος της Ενώσεως με την έγκριση του ΔΣ συνέταξε και απέστειλε τη συνημμένη επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό με κοινοποίηση στους υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου, Εθνικής Άμυνας,Προστασίας του Πολίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.</strong></p> <p>Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης αντέδρασε άμεσα και το ίδιο απόγευμα σε τηλεφωνική του επικοινωνία ενημέρωσε τον Πρόεδρο για τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το εν λόγω θέμα. Συγκεκριμένα δεσμεύθηκε ότι δεν θα δημιουργηθεί δομή φιλοξενίας, αλλά θα γίνει επέκταση του υφισταμένου από 2016 Κέντρου Καταγραφής, ώστε σε κλειστού τύπου εγκαταστάσεις να μπορούν να καταγραφούν με ασφάλεια μεγαλύτερες αφίξεις από το συνηθισμένο που πιθανόν να δεχόταν η περιοχή. Δέχτηκε να αποστείλει εγγράφως αυτές τις θέσεις και συνημμένα παρουσιάζεται η σχετική επιστολή.</p> <p>Το μεταναστευτικό είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και από ανθρωπιστική αποστολή κατάντησε πρόβλημα ασφαλείας με επιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Οι θέσεις μας είναι καταγραμμένες στην επιστολή και θα παρακολουθούμε το θέμα με μεγάλη προσοχή.</p> <p><strong>ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ</strong></p> <p><strong>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</strong></p> <p><strong>Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής</strong></p> <p><strong>Επίτιμος Δκτης 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”</strong></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="866137b7-b5be-4aaf-b474-ff56e29d5a1d" href="/sites/default/files/inline-files/2021%2001%2007%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1.pdf"><strong>ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ</strong></a></p> <p><a data-entity-type="file" data-entity-uuid="8bb0d870-7b3c-46bf-9d62-32f512607a9b" href="/sites/default/files/inline-files/2021%2001%2009%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%20%CE%BA.%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AE%20%CE%91%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CE%BA%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7.pdf"><strong>ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ</strong></a></p> <p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 01/09/2021 - 13:30</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2021-01/fraxtis1.jpg?itok=XCMP7GTd" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=598&amp;2=comment&amp;3=comment" token="43b95dfa"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Sat, 09 Jan 2021 18:30:46 +0000 desmosekdoseis 598 at http://eaas.gr Όχι στην Κερκόπορτα στον Έβρο! http://eaas.gr/news/ochi-sten-kerkoporta-ston-ebro <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Όχι στην Κερκόπορτα στον Έβρο!</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><b>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</b></p> <p align="center"><b>Όχι στην Κερκόπορτα στον Έβρο</b><b>!</b></p> <p> </p> <p>Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε την πιθανότητα επέκτασης της υφισταμένης δομής καταγραφής μεταναστών στο χωριό Φυλάκιο Ορεστιάδος σε μόνιμη δομή φιλοξενίας τους, μόλις 16 χιλιόμετρα από τις Καστανιές.</p> <p> </p> <p>Δίπλα στα σύνορα, με την επιθετική Τουρκία και με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού μόλις πριν από ένα χρόνο η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων,  όπου θα ζει και θα κινείται μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Δεν είναι επιτρεπτό να ανοίγεται “Κερκόπορτα” στον Έβρο.</p> <p> </p> <p>Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) ενώνει τη φωνή της με τους κατοίκους του Έβρου, δηλώνει την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας ή επέκτασης δομών φιλοξενίας στην ευαίσθητη αυτή περιοχή της Ελλάδας και καλούμε την πολιτική ηγεσία να αναθεωρήσει κάθε τέτοιο σχεδιασμό.</p> <p> </p> <p align="center">ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 01/07/2021 - 08:20</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2021-01/eaas_logo_0.jpg?itok=KNZlXxBx" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=597&amp;2=comment&amp;3=comment" token="9b6cfb45"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Thu, 07 Jan 2021 13:20:36 +0000 desmosekdoseis 597 at http://eaas.gr ΓΙΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ http://eaas.gr/news/giorte-theophanion <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΓΙΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2><strong><em>ΓΙΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ</em></strong></h2> <img alt="kuy" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1f5eda90-e438-4a1d-a481-b24edcca9d83" src="/sites/default/files/inline-images/qws2.jpg" class="align-center" /><p> </p> <p><em>Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΣ, για τη <strong>Δεσποτική Εορτή </strong>των Θεοφανίων, τη μεγάλη Χριστιανική εορτή της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή,τρίτη και τελευταία εορτή του ΄΄Αγίου Δωδεκαημέρου΄΄ </em></p> <p align="center" style="margin-left:-21.3pt;"><strong><em>εύχονται</em></strong></p> <p style="margin-left:-7.1pt;"><em>         σε όλους τους συναδέλφους, στα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων, Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα, καλή Χρονιά και καλή  Φώτιση.</em></p> <p style="margin-left:-7.1pt;"> </p> <p align="right" style="margin-left:-7.1pt;"><em>ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ</em></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 01/05/2021 - 03:28</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2021-01/qws.jpg?itok=l99eklKx" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=595&amp;2=comment&amp;3=comment" token="026ef4d8"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Tue, 05 Jan 2021 08:28:58 +0000 desmosekdoseis 595 at http://eaas.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΤΣ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΣ 2021 http://eaas.gr/news/emeromenies-kataboles-merismatos-mts-kai-ekoems-2021 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΤΣ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΣ 2021</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><img alt="we" data-entity-type="file" data-entity-uuid="aa7cb16e-2392-4987-ae55-302731ce40f5" src="/sites/default/files/inline-images/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%9C%CE%A4%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%9A%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A3%202021.jpg" class="align-center" /><p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 01/05/2021 - 03:10</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2021-01/eaas_logo.jpg?itok=G4GARMRM" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=594&amp;2=comment&amp;3=comment" token="a3577036"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Tue, 05 Jan 2021 08:10:17 +0000 desmosekdoseis 594 at http://eaas.gr ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΦΑΠΑΞ http://eaas.gr/news/sympleromatike-anakoinose-ephapax <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΦΑΠΑΞ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><strong><u>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</u></strong></p> <p align="center"><strong><u>ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΠΑΞ</u></strong></p> <p> </p> <p>            Σε συνέχεια της από 28 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσης με θέμα τη διεκδίκηση λήψης συμπληρωματικού εφάπαξ από μέρος συναδέλφων και μετά από γενόμενη περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, σας γνωρίζουμε επί πλέον τα παρακάτω:</p> <p> </p> <p>              α. Υπάρχει δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης συμπληρωματικού εφάπαξ από μέρος συναδέλφων, καθόσον τόσο από την υπ"αριθμ. 17841/2020 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, όσο και από άλλες, επιδικάζονται συμπληρωματικά ποσά.</p> <p> </p> <p>               β. Η απόφαση που συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωσή μας της 28ης Δεκεμβρίου, είναι σε πρώτο βαθμό εκδίκασης.</p> <p> </p> <p>              γ. Κάθε συνάδελφος που εκτιμά ότι εμπίπτει στις αναφερόμενες περιπτώσεις διεκδίκησης συμπληρωματικού εφάπαξ θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο της προτιμήσεώς του, ώστε να λάβει την ορθή νομική συμβουλή για την ατομική του περίπτωση και τα υπάρχοντα θέματα παραγραφής.</p> <p> </p> <p>              δ. Όπως μας διευκρίνισαν έγκριτοι νομικοί, η υποβολή στον ΕΛΟΑΣ αίτησης για χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ διακόπτει την παραγραφή και εκκινεί νέα προθεσμία. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού για την ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι: e<a target="_blank">loas@army.gr</a>. Σε κάθε περίπτωση παραμένει η δυνατότητα αποστολής της αίτησης και με συστημένη επιστολή.</p> <p> </p> <p>            ε. Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, <a data-entity-type="file" data-entity-uuid="2e159600-fd2b-4fc4-a6e6-f0276342458d" href="/sites/default/files/inline-files/%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%87%CE%BF%CF%81_%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BE%20_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF_.pdf"><strong>παραθέτουμε συνημμένα  υπόδειγμα αίτησης</strong></a> προς τον ΕΛΟΑΣ, το περιεχόμενο του οποίου προσαρμόζει ο κάθε ενδιαφερόμενος αναλόγως της ατομικής του περιπτώσεως και του χρόνου λήψης του αρχικού ποσού εφάπαξ.</p> <p> </p> <p> </p> <p>                                                                                     Αθήνα, 30  Δεκεμβρίου 2020</p> <p>                                                                                            Εκ του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ.</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 12/30/2020 - 07:26</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2020-12/eaas_logo_5.jpg?itok=KwC4CB5R" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=592&amp;2=comment&amp;3=comment" token="d32066d0"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Wed, 30 Dec 2020 12:26:16 +0000 desmosekdoseis 592 at http://eaas.gr Χρόνια πολλά! http://eaas.gr/news/chronia-polla <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Χρόνια πολλά!</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h3>Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,</h3> <h3>εύχονται χαρούμενες γιορτές, με υγεία, φώτιση, καλοσύνη και αλληλεγγύη σε όλους τους συναδέλφους,</h3> <h3>στα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων.</h3> <h3>Είθε το 2021 να φανεί, για την ελληνική κοινωνία, καλύτερο από το έτος που φεύγει</h3> <h3>και η Χάρις του Κυρίου να σκέπει την πατρίδα μας.</h3> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/index.php/user/desmosekdoseis" lang="" about="/index.php/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 12/29/2020 - 06:29</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2020-12/unnamed-7.jpg?itok=OtIE_ery" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=589&amp;2=comment&amp;3=comment" token="a5932fef"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Tue, 29 Dec 2020 11:29:54 +0000 desmosekdoseis 589 at http://eaas.gr The website encountered an unexpected error. Please try again later.