ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ http://eaas.gr/category/anakoinoseis en Αναπροσαρμογή των μερισμάτων http://eaas.gr/news/anaprosarmoge-ton-merismaton <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Αναπροσαρμογή των μερισμάτων</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>      ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ</p> <p>                                                                 Αθήνα, 6 Νοε 19 </p> <p> </p> <p align="center"><strong><u>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</u></strong></p> <p> </p> <p><strong>«Αναπροσαρμογή των μερισμάτων των ορφανικών οικογενειών»</strong></p> <p> </p> <p>       1.  Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες στη μηχανογραφική εφαρμογή του ΜΤΣ για την αναπροσαρμογή των μερισμάτων των ορφανικών οικογενειών από το 50 % στο 70 % για κάθε χήρα που δικαιούται σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν.4387/16, καθώς και ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των ποσοστών των τέκνων, εφόσον υφίστανται.</p> <p> </p> <p>       2.   Τα αναπροσαρμοσμένα μερίσματα θα καταβληθούν αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019 (17 Μαΐου 2019), με το μέρισμα μηνός Δεκεμβρίου 2019.</p> <p> </p> <p align="center">Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης</p> <p align="center">ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</p> <p align="center"> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 11/06/2019 - 07:35</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-11/eaas_logo_1.jpg?itok=Qr4fuTD0" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=360&amp;2=comment&amp;3=comment" token="edd483ba"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Wed, 06 Nov 2019 12:35:16 +0000 desmosekdoseis 360 at http://eaas.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ http://eaas.gr/news/ellenike-etaireia-polikon-zonon <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><img alt="afissa" data-entity-type="file" data-entity-uuid="97a064c7-a063-4dd1-bbe9-9fcff19a0017" src="/sites/default/files/inline-images/%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%91.jpg" class="align-center" /><img alt="pr1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="03d8e916-ad0f-414f-bf2c-f7d494b9defd" src="/sites/default/files/inline-images/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%201.jpg" class="align-center" /><img alt="pr2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="508c55ce-6cba-4cc5-b736-b5e3722213eb" src="/sites/default/files/inline-images/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%202.jpg" class="align-center" /><img alt="pro1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8a371b78-21e9-4dd8-8295-a89737962627" src="/sites/default/files/inline-images/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%201.jpg" class="align-center" /><img alt="pro2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f42c8621-47d1-448f-be54-cf0a4c8a3879" src="/sites/default/files/inline-images/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%202.jpg" class="align-center" /><p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 11/06/2019 - 07:29</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-11/%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%91.jpg?itok=8j5TKiwW" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=359&amp;2=comment&amp;3=comment" token="8c4228ee"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Wed, 06 Nov 2019 12:29:45 +0000 desmosekdoseis 359 at http://eaas.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ http://eaas.gr/news/anakoinose-gia-epanypologismo-ton-syntaxeon <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ</p> <p> </p> <p>Α. 1. Την 1η Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκαν τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης του Ιανουαρίου 2019, στα οποία φαίνεται ο επανυπολογισμός της σύνταξης με βάση το ν. 4387/2016 και η προσωπική διαφορά που προκύπτει κατόπιν του παραπάνω επανυπολογισμού για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την 12.5.2016. </p> <p>    2. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον ΕΦΚΑ, δεν θα εκδοθούν πράξεις αναπροσαρμογής της σύνταξης, αν και ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ’ αριθ. πρωτ. 261704 /31031/24 Ιουνίου 2019 έγγραφό του, συνέστησε στον ΕΦΚΑ να εκδώσει εκτελεστές διοικητικές πράξεις του ως άνω επανυπολογισμού των συντάξεων.</p> <p>  3. Με την υπ’ αριθ. 930/2019 απόφαση του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος, παρέπεμψε όμως την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να κρίνει το θέμα. Αντίστοιχο προδικαστικό ερώτημα υπέβαλε και το ΙΙΙ Τμήμα, όσον αφορά τους στρατιωτικούς συνταξιούχους. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 1897/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργήθηκε η δίκη επί της αιτήσεως ακύρωσης των Ενώσεων Αποστράτων στρατιωτικών για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016. Συνεπώς, τα θέματα που τέθηκαν για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους δεν κρίθηκαν με την εν λόγω απόφαση. Τονίζεται δε ότι αρμόδιο δικαστήριο για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο.</p> <p>Β. Με τις διατάξεις του ν. 4575/2018 και της ΚΥΑ που εκδόθηκε ακολούθως, ρυθμίσθηκε η καταβολή χρηματικού ποσού στα ε.α. στελέχη, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων συντάξεων που δικαιούνταν λόγω της εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων των νόμων 4093/2012 και 4307/2014, κατόπιν των υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016 και των υπ’ αριθ. 2192 έως 2196/2014 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι τον Μάιο 2016. </p> <p>Όμως, εκτός από την καταβολή του παραπάνω ποσού δεν αναπροσαρμόσθηκαν οι συντάξεις από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα, με συνέπεια να καταβάλλονται μειωμένες σε αντίθεση με όσα κρίθηκαν με τις παραπάνω αποφάσεις.</p> <p>Γ. 1. Όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά (θετική), θα πρέπει να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α., επιλογή: ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης, σύνδεσμος <a href="https://apps.ika.gr/eAccess">https://apps.ika.gr/eAccess</a> /login.xhtml) αίτηση με αίτημα την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης.</p> <p>Aεξάρτητα από τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση, όλοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με αίτημα την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης με βάση τις υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, <u>συμπεριλαμβάνοντας το ακόλουθο κείμενο:</u></p> <p><em>«Με βάση το ν. 4575/2018 μου χορηγήθηκε εφάπαξ χρηματικό ποσό κατόπιν των υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/ 2016 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Όμως, δεν αναπροσαρμόσθηκε αυξητικά η σύνταξή μου από τον Μάιο 2016 έως και σήμερα. Περαιτέρω, με βάση το ν. 4387/2016 επανυπολογίσθηκε η σύνταξή μου, με συνέπεια να μειωθεί και να προκύψει προσωπική διαφορά ποσού…… ευρώ, χωρίς να προκύπτουν τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη (συντάξιμες αποδοχές, χρόνος ασφάλισης, ποσοστό αναπλήρωσης, μείωση λόγω ηλικίας κλπ.) για τον εν λόγω επανυπολογισμό της σύνταξής μου. Επίσης, δεν προκύπτει η έκδοση ατομικής πράξης επανυπολογισμού, το όργανο που την εξέδωσε και ένδικο βοήθημα κατ’ αυτής.</em></p> <p><em>Επειδή η μη αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξής μου και ο επανυπολογισμός αυτής με βάση το ν. 4387/2016 αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και στην ΕΣΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως αναπροσαρμοσθεί αυξητικά σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ και να ακυρωθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου που έλαβε χώρα με το ν. 4387/2016, καθώς και να μου επιστρέψετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά σύνταξης.».</em></p> <p align="center"><strong><u>ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ</u></strong></p> <p>             1. Είσοδος στην σελίδα του ΕΦΚΑ</p> <p style="margin-left:36pt;">2. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Συνταξιούχοι’’</p> <p>             3. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Πληρωμές’’</p> <p>             4. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’ Ένσταση / Αίτηση Θεραπείας κατά Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Πληρωμής Κύριας Σύνταξης  ‘’</p> <p>             5. Συνεχίζουμε με τους Κωδικούς    ‘’TAXINET’’</p> <p>             6. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Είσοδος’’</p> <p>             7. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Εξουσιοδότηση’’</p> <p>             8. Αναγράφουμε στις οικείες θέσεις το Α.Φ.Μ , τον Α.Μ.Κ.Α. και τον ‘’Κωδικό Επιβεβαίωσης’’</p> <p>            9.  Επιλέγουμε την ένδειξη  ‘’Νέα Αίτηση ‘’</p> <p>          10. Αναγράφουμε το προσωπικό e-mail.</p> <p>          11. Στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης , επιλέγουμε την ένδειξη ‘’ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ‘’</p> <p>          12. Στην Κατηγορία Σύνταξης ,επιλέγουμε την ένδειξη  ‘’Σύνταξης Γήρατος ‘’</p> <p>          13. Αναγράφουμε τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου</p> <p>          14. Επιλέγουμε το παραπάνω κείμενο ,προσθέτοντας το ποσό της προσωπικής διαφοράς στο υπάρχον κενό ,του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεως του Ιανουαρίου  2019  </p> <p>         15. Επιλέγουμε την ένδειξη  ‘’Υποβολή Αίτησης ‘’ και ‘’Αποσύνδεση ‘’</p> <p> </p> <p align="right">                                                                                              Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ</p> <p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 11/06/2019 - 03:43</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-11/eaas_logo_0.jpg?itok=u1WGMxVQ" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=358&amp;2=comment&amp;3=comment" token="2d7bac00"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Wed, 06 Nov 2019 08:43:02 +0000 desmosekdoseis 358 at http://eaas.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ http://eaas.gr/news/anakoinose-enemerose-apostraton <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ </span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><strong>Α Ν ΑΚ Ο Ι Ν Ω Σ Η</strong></p> <p align="center"><strong>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</strong></p> <p align="right">01 Νοεμβρίου 2019</p> <p>     Φέρεται σε γνώση των μελών της ΕΑΑΣ , ότι στις 27 Νοεμβρίου 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.30΄στη ΛΑΕΔ , ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, θα ενημερώσει τους αποστράτους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ,για τα ζητήματα που αφορούν την Εθνική Άμυνα και Εξωτερική Πολιτικής της χώρας.</p> <p>    Το ΔΣ της  ΕΑΑΣ θα συμμετέχει στην παραπάνω ενημέρωση και καλεί τα μέλη της που επιθυμούν ,να παρευρεθούν σε αυτήν.</p> <p align="right"> Εκ του ΔΣ της ΕΑΑΣ</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 11/05/2019 - 04:26</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-11/eaas_logo.jpg?itok=HK61gVVN" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=349&amp;2=comment&amp;3=comment" token="cb51de15"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Tue, 05 Nov 2019 09:26:53 +0000 desmosekdoseis 349 at http://eaas.gr ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 http://eaas.gr/news/epeteios-tes-28es-oktobrioy-1940 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><strong><u>Ο EOΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940</u></strong></p> <p align="center"> </p> <p align="center">Του Αντγου ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσου , Μέλους ΔΣ της ΕΑΑΣ.<br />  </p> <p>Πραγματοποιήθηκε από την ΕΑΑΣ στο Πολεμικό Μουσείο, την Παρασκευή   25η Οκτωβρίου 2019 με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα, ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.</p> <p>Το συντονισμό και παρουσίαση της εκδηλώσεως  είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΑΣ .</p> <p>Η τελετή άρχισε με σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του ΔΣ Αντγου ε.α. κ. Βασιλείου  Ροζή.</p> <img alt="pr" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6d3e4ed9-d633-4466-92b9-4bc5fa91a836" src="/sites/default/files/inline-images/1.JPG" class="align-center" /><p>Τον πανηγυρικό της ημέρας, με θέμα : <strong>΄΄Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται , ζυγόν δουλείας ας έχωσι . Θέλει αρετήν και τόλμη η ελευθερία .΄΄ </strong>εκφώνησε η κ. Ειρήνη Σαρίογλου Ερευνήτρια –Ιστορικός , Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών της Πόλης και Γενική Γραμματέας και συν ιδρύτρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών .</p> <img alt="omilitria" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a4a34162-fe3b-4d8d-9084-79b6f8690ab7" src="/sites/default/files/inline-images/2_0.JPG" class="align-center" /><p> </p> <p> Μια παρουσία που λάμπρυνε την εκδήλωση της Ενώσεως και που με το λόγο της κατάφερε να καθηλώσει τους παρευρισκόμενους με τη γλαφυρή και ιστορική αναδρομή των γεγονότων του έπους του 40΄΄</p> <p>Στη συνέχεια , ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Ενώσεως αποδέχθηκε την συμμετοχή του , το Λύκειο των Ελληνίδων του Παραρτήματος Σαλαμίνας προσφέροντας ένα εξαίρετο χορευτικό θέαμα ,με παραδοσιακούς χορούς .</p> <img alt="lykeio" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b75837e5-bb25-4bea-9310-4e53ecdea8b3" src="/sites/default/files/inline-images/4_0.JPG" class="align-center" /><p> </p> <p>Ακολούθησε μια εντυπωσιακή παρουσία της μικτής χορωδίας ΄΄Ιονίου Φωνές ΄΄ ,της Κερκυραϊκής Εστίας Αθηνών ,της οποίας η ερμηνεία επετειακών τραγουδιών , πρόσφερε στους παρευρισκόμενους μια ακουστική πανδαισία.</p> <img alt="xor" data-entity-type="file" data-entity-uuid="12c4485e-091e-49ef-9de9-7c287180852d" src="/sites/default/files/inline-images/5.JPG" class="align-center" /><p> </p> <p>Η εκδήλωση συνεχίσθηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων. Τιμήθηκαν  η ομιλήτρια κ. Ειρήνη Σαρίογλου , η Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων  του Παραρτήματος Σαλαμίνας κ. Σωσώ Σακελλαρίου – Δελημιχάλη ,ο Μαέστρος της Χορωδίας ΄΄Ιονίου Φωνές ΄΄ κ. Αιμίλιος Γιαννακόπουλος , ο Συγγραφέας- Ιστορικός- Νομικός και μέλος της ΕΑΑΣ Υπτγος ε.α. κ. Χάρης Τσιρκινίδης </p> <img alt="Aponomes" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fd800187-94c8-4f72-a3b5-e2e35c77ac65" src="/sites/default/files/inline-images/9.JPG" class="align-center" /><p>σε αναγνώριση  του συγγραφικού  έργου του , που χαρακτηρίζει ως πατριωτική προσφορά και ιδιαίτερα για την προβαλλόμενη τηλεοπτική σειρά ΄΄Το Κόκκινο Ποτάμι΄΄και τέλος τον ΄΄Αιώνιο έφηβο΄΄ επίτιμο Δκτη της Ιης Στρατιάς   και πρωταγωνιστή της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας , Στρατηγό  κ. Κωνσταντίνο Κόρκα.</p> <img alt="potami" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b1d8f4e4-ac60-4414-8344-f8f39f8d9ffb" src="/sites/default/files/inline-images/8.JPG" class="align-center" /><p> </p> <p>Η εκδήλωση  έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου </p> <img alt="ey" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5adec3d8-a174-43de-b0f6-66c92b90d772" src="/sites/default/files/inline-images/10.JPG" class="align-center" /><img alt="koino" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0c0999b2-62fc-41a7-a844-bd1c4f3b7169" src="/sites/default/files/inline-images/7.JPG" class="align-center" /><p>και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου σε δύο εκθέσεις  με θέματα ΄΄Κειμήλια του Έπους του 40΄΄ του Αρχείου Ελληνικών Γραμμάτων ΄΄Γεώργιος Λεβιθόπουλος΄΄ και   ΄΄Δεν Ξεχνάμε το Έπος του 40΄΄ με προσωπικά αντικείμενα πεσόντων .</p> <p>   </p> <img alt="ekthesi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4a6a2fa4-a590-4241-abdc-c92a177869aa" src="/sites/default/files/inline-images/P1000324.JPG" class="align-center" /><p>                                         </p> <p> </p> <p>Παρέστησαν εκ μέρους τoυ  Πρωθυπουργού ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης  κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας ,εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής ο Βουλευτής Α΄ Αθηνών κ. Αθανάσιος Πλεύρης , εκ μέρους του  Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ο πατήρ Χριστόδουλος Φεργαδιώτης , εκ μέρους του  Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΄΄ΣΥΡΙΖΑ΄΄ το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής  κ. Παναγιώτης Ρήγας ,εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ΄΄ ο  Βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ. Αντώνης Μυλωνάκης ,</p> <img alt="epis" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a2606e3b-9d9b-40b0-b364-9865026cfdae" src="/sites/default/files/inline-images/3.JPG" class="align-center" /><p> </p> <p> </p> <p>ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.τ.Ε. κ. Σακελλαρίου Νικόλαος , εκ μέρους των  κ Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντγος κ. Αντώνης Νομικός, εκπρόσωπος του Δκτη της ΑΣΔΥΣ , ο επίτιμος Διοικητής της Ιης στρατιάς και Ιερολοχίτης Αντγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κόρκας , ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιτελών Εθν. Άμυνας ( Σ.Ε.ΕΘ.Α.) Αντγος ε.α. κ. Μπελεγράτης Σπυρίδων, ο Δντής του ΤΕΕΘΑ Αντγος κ. Αντώνιος Κονδύλης  ,οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ - ΓΕΣ., πρώην  Πρόεδροι της ΕΑΑΣ, ο Πρόεδρος της Πολεμικής Τάξης 1948 Ταξχος επί Τιμή κ. Γεώργιος Ροδόπουλος, εκπρόσωπος της ΕΑΑΝ Υπνχος Σίδερης Γεώργιος, εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ Σμνχος Πλατάνας Πιέρος , εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΑ , Πρόεδροι Συνδέσμων – Φορέων και Τάξεων, αντιπροσωπείες σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων , της Σχολής Αστυνομικής Ακαδημίας  και πλήθος Συναδέλφων μετά των οικείων τους.</p> <p>Η ΕΑΑΣ ευχαριστεί όλους , που με τη παρουσία τους τίμησαν και λάμπρυναν την  εκδήλωση. </p> <p align="center">                                                Ζήτω η 28<sup>η</sup>Οκτωβρίου 1940</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 11/04/2019 - 06:24</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-11/4.JPG?itok=nsFi83n9" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=352&amp;2=comment&amp;3=comment" token="bde2972a"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Mon, 04 Nov 2019 11:24:27 +0000 desmosekdoseis 352 at http://eaas.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ http://eaas.gr/news/diagonismos-ekmetalleyses-koyreioy <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><strong>ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ</strong></p> <p align="center">ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ </p> <p align="center">ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ</p> <p align="center">ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ</p> <p align="center">Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 18<sup>Α</sup>, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές Μίσθωσης Ανάθεσης Εκμετάλλευσης Κουρείου της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, εμβαδού περίπου δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων.</p> <p align="center">Η διάρκεια της Μίσθωσης Ανάθεσης Εκμετάλλευσης ορίζεται για  τέσσερα  (4) χρόνια με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα διακόσια σαράντα πέντε ευρώ (245€). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Ε.Α.Α.Σ. (οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 18<sup>Α</sup>) την 27<sup>η</sup>Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού και παρουσία τυχόν ενδιαφερομένων.</p> <p align="center">Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνουν την Ε.Α.Α.Σ.. Οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήμου και τέλη της Συμβάσεως επιβαρύνουν το μισθωτή. Η Ε.Α.Α.Σ. δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του Μισθωτή.</p> <p align="center">Ο Μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μίσθωσης και εφεξής. Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως του Διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.</p> <p align="center">Ο προσφέρων οφείλει να συνυποβάλλει σε ξεχωριστό φάκελο και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 6 των όρων της διακηρύξεως του Διαγωνισμού. Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του Μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιον σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν δια της Συμβάσεως, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.</p> <p align="center">Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, Τμήμα ΙΙΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ και τις διατάξεις του ΝΔ 1171/72 που διέπει την Ε.Α.Α.Σ.. Η Ε.Α.Α.Σ. έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της Συμβάσεως όταν καταστεί σε αυτήν αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2103633797 (εσωτερικό 12)όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30 – 13:00)</p> <p align="center">Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019</p> <p align="center">Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.</p> <p align="center">Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής</p> <p align="center"> </p> <p align="center"> </p> <p align="center"> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 11/04/2019 - 06:18</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-11/SHMA-EAAS.jpg?itok=EneokqXR" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=351&amp;2=comment&amp;3=comment" token="85d91c59"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Mon, 04 Nov 2019 11:18:45 +0000 desmosekdoseis 351 at http://eaas.gr Δέηση για τα εκλιπόντα στελέχη http://eaas.gr/news/deese-gia-ta-ekliponta-steleche <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Δέηση για τα εκλιπόντα στελέχη</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><strong>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</strong></p> <p style="margin-left:-2cm;">     Φέρεται σε γνώση των μελών της ΕΑΑΣ ότι , <strong>στις 24 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή </strong><strong>και ώρα 10.30΄,</strong>θα τελεσθεί για πρώτη φορά Επιμνημόσυνος Δέηση , για τα Πεσόντα – Εκλιπόντα Στελέχη του Στρατού Ξηράς ,στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου , στη Βασ. Σοφίας 41 και Πλουτάρχου 1 (Δίπλα στη Βρετανική Πρεσβεία).</p> <p style="margin-left:-2cm;">      Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση ,θα πραγματοποιηθεί  κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο ΄΄Απτέρου Νίκης ΄΄ (παραπλεύρως της ΛΑΕΔ) και εν συνέχεια προσφορά καφέ στην αίθουσα  ΄΄ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΄΄ στη ΛΑΕΔ .</p> <p style="margin-left:-2cm;">      Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΑΑΣ για την καθολική συμμετοχή στην παραπάνω εκδήλωση.</p> <p style="margin-left:-2cm;"> </p> <p align="right" style="margin-left:-2cm;"> </p> <p align="center" style="margin-left:7.1pt;"><strong><u>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ</u></strong></p> <p align="center" style="margin-left:-35.45pt;"><strong><u>ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ</u></strong></p> <p align="center"><strong><u>ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ  24 Νοε.2019</u></strong></p> <p style="margin-left:-35.45pt;"> 10:15-10:30:  Προσέλευση Μελών και κοινού στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου</p> <p style="margin-left:-35.45pt;"> 10:30-10:50:  Επιμνημόσυνος Δέηση </p> <p style="margin-left:-35.45pt;"> 10:50-11:00:  Μετάβαση στο Μνημείου ΄΄ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ΄΄ (Παραπλεύρως ΛΑΕΔ)</p> <p style="margin-left:-35.45pt;"> 11:00-11:05:  Κατάθεση Στεφάνων από Πολιτική Ηγεσία</p> <p align="center"> </p> <p style="margin-left:-35.45pt;"> 11:05-11:10:  Μετάβαση στην αίθουσα ΄΄ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ΄΄ στη ΛΑΕΔ</p> <p> </p> <p style="margin-left:-35.45pt;"> 11:10-11:15:  Χαιρετισμός από Πρόεδρο ΕΑΑΣ , Αντγο ε.α. Βασίλειο Ροζή</p> <p align="center"> </p> <p style="margin-left:-35.45pt;"> 11:15-11:45:  Προσφορά Καφέ</p> <p align="right" style="margin-left:-2cm;"> </p> <p align="right" style="margin-left:-2cm;"> </p> <p align="right" style="margin-left:-2cm;">Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ</p> <p align="right" style="margin-left:-2cm;"> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 11/04/2019 - 06:15</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-11/15416565060_dc71717005_b.jpg?itok=goTfvjRw" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=350&amp;2=comment&amp;3=comment" token="24e098b7"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Mon, 04 Nov 2019 11:15:06 +0000 desmosekdoseis 350 at http://eaas.gr Oμιλία του ΕΛΙΣΜΕ http://eaas.gr/news/omilia-toy-elisme <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Oμιλία του ΕΛΙΣΜΕ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p> </p> <img alt="elisme" data-entity-type="file" data-entity-uuid="eaae9040-4181-4f34-b693-01c88b5744a8" height="311" src="/sites/default/files/inline-images/unnamed.jpg" width="594" class="align-center" /><p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 10/30/2019 - 05:39</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-10/eaas_logo_7.jpg?itok=hYI16442" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=348&amp;2=comment&amp;3=comment" token="6a685afb"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Wed, 30 Oct 2019 09:39:32 +0000 desmosekdoseis 348 at http://eaas.gr Καταβολή ΒΟΕΑ Ιουλίου 2019 http://eaas.gr/news/katabole-boea-ioylioy-2019 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> Καταβολή ΒΟΕΑ Ιουλίου 2019</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Aνακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Ιουλίου 2019</p> <p> </p> <p> </p> <p>Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :</p> <p>         Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αιτήσεις τον  μήνα<b> ΙΟΥΛΙΟ </b>του έτους <b>2019</b>, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, <b>«για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης»  </b> το  αργότερο  μέχρι <b>08-11-2019</b>  και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι    <b>25-11-2019</b>.</p> <p>         Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.</p> <p>Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :</p> <p>Μετοχικό Ταμείο Στρατού</p> <p>Κολοκοτρώνη 13</p> <p>Τ.Κ. 10562 Αθήνα</p> <p>Με την ένδειξη «Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ»</p> <p>Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης</p> <p>ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 10/23/2019 - 08:16</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-10/4.jpg?itok=_ZPWD4pj" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=347&amp;2=comment&amp;3=comment" token="b2bdfc44"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Wed, 23 Oct 2019 12:16:43 +0000 desmosekdoseis 347 at http://eaas.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ http://eaas.gr/news/meniaia-semeiomata-syntaxeon <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Αρχές Οκτωβρίου  δημοσιοποιήθηκαν από τον ΕΦΚΑ τα μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης του μήνα Ιανουαρίου 2019. Αναγράφονται τα ποσά των τμημάτων της σύνταξης (Εθνικής Ανταποδοτικής προσωπικής διαφοράς) αλλά δεν αναφέρουν  πως προκύπτει το ποσό της ανταποδοτικής.</p> <p>             Είναι γνωστό από 1/1/2019 το ποσό της σύνταξης αναπροσαρμόστηκε. Η  επανυπολογισμένη σύνταξη διαφέρει από την παλαιά η οποία είχε ως βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.</p> <p>            Σε περίπτωση που το ποσό της παλαιάς σύνταξης είναι μεγαλύτερο (θετική διαφορά) το επί πλέον ποσό καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά συμψηφιζόμενο κάθε χρόνο μέχρι να εξαλειφθεί από τις αναπροσαρμογές των συντάξεων που θα γίνουν στο μέλλον. Η μελλοντική αύξηση  θα απορροφάτε από την  προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα να μην παίρνεις αύξηση. Σατανική σκέψη και έξυπνη υλοποίησή της με τον </p> <p>Ν. Κατρούγκαλου .</p> <p>            Εάν η παλαιά σύνταξη είναι μικρότερη (αρνητική διαφορά), τότε  με το ποσό της παλαιάς καταβαλλόμενης σύνταξης , προσαυξάνεται κατά  το 1/5 της διαφοράς σταδιακά σε ίσες δόσεις εντός πέντε  (5) ετών από την 1/1/2019.</p> <p>            Οι περισσότεροι συνταξιούχοι έχουν θετική προσωπική διαφορά και δυστυχώς   δεν θα πάρουν  αύξηση.</p> <p>            Οι παλαιοί συνταξιούχοι θίγονται περισσότερο, γιατί η νέα τάξη  πραγμάτων που καθιέρωσε ο Ν. 4387/2016, έρχεται   να ακυρώσει και να ανατρέψει κεκτημένα δικαιώματα  του κλάδου. Ειδικότερα  οι  Στρατιωτικοί που έφυγαν με 25 – 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και οι οποίοι με την προηγούμενη νομολογία έπαιρναν πλήρη σύνταξη (35/35) και δεν επεδίωξαν όσοι έφυγαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, καμία διοικητική αποκατάσταση, με βάση τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης έχουν μειωμένες συντάξεις  και μεγάλες προσωπικές διαφορές.</p> <p>            Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Γιάννη Βρούτση, ήδη στην οδό Σταδίου προετοιμάζονται ώστε να οικοδομήσουν πάνω στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ένα βιώσιμο δίκαιο και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα.</p> <p>            Η ασφάλεια που είναι προϋπόθεση του Δικαίου η χρηστή διοίκηση και η εμπιστοσύνη του διοικουμένου στην διοίκηση έχουν πληγεί αδικαιολόγητα από την ξαφνική και αυθαίρετη αυτή μεταβολή για την  οποία οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη.</p> <p>            Αυτά πρέπει  να αποκαταστήσουν οι επερχόμενες ρυθμίσεις. Ο σημερινός εργαζόμενος ασφαλισμένος γνωρίζει τι ακριβώς ισχύει και έχει τη δυνατότητα να παραμείνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην υπηρεσία, προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη αναπλήρωση.</p> <p>            Ο παλαιός συνταξιούχος δεν έχει καμία δυνατότητα, είναι έρμαιο της Βούλησης και του αυταρχισμού του αντιλαϊκού  Ν. Κατρούγκαλου. Οι υπάρχουσες αδικίες πρέπει να αρθούν.</p> <p>            Παράλληλα οι νέοι συνταξιούχοι των οποίων η σύνταξη υπολογίστηκε με βάση τα νέα αντισυνταγματικά  πλέον ποσοστά αναπλήρωσης του Ν. Κατρούγκαλου είναι περίπου 110.000  , σε αυτούς από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης, θα πρέπει να εφαρμοστούν νέα , αναλογικότερα και δικαιότερα ποσοστά αναπλήρωσης που θα οδηγήσουν  όμως αυτόματα σε αύξηση της δημοσιονομικής Δαπάνης.</p> <p> </p> <p>                  </p> <p> </p> <p>                                                                                       Υπτγος ε.α Δεβούρος Ιωάννης</p> <p>                                                                                              Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user/desmosekdoseis" lang="" about="/user/desmosekdoseis" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">desmosekdoseis</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 10/21/2019 - 07:53</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-inline"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/news_full/public/2019-10/eaas_logo_5.jpg?itok=1LOFDmDp" width="1530" height="640" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-news-full" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/category/anakoinoseis" hreflang="en">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</a></div> <span class="like-wrapper likes-count">0</span><section class="comments"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h2 class="section-comment-title">Write a comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=345&amp;2=comment&amp;3=comment" token="2bbff3d9"></drupal-render-placeholder> </div> <div class="col-md-6"> <div class="comments-list"> </div> </div> </div> </section> Mon, 21 Oct 2019 11:53:06 +0000 desmosekdoseis 345 at http://eaas.gr The website encountered an unexpected error. Please try again later.